Členství v Alpenvereinu pro občany z ČR v r. 2017

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2017 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Stávající člen Nový člen
A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1957 - 1991) 1 610,- Kč 1 610,- Kč
B - členství (senioři do roč. 1956, junioři roč. 1992 - 1998, partneři kategorie A, vdova, vdovec a zdravotně postižení) 1 240,- Kč 1 240,- Kč
Děti a mládež od roč. 1999 a mladší 680,- Kč 680,- Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1992 nebo u studentů do roč.1990 - příspěvek platí pouze rodiče: např. otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis nebo matka samoživitelka (nebo otec samoživitel) 1610 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1240 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis
2 850,- Kč 2 850,- Kč
Vystavení duplikátu průkazu AV 50,- Kč  
© 1998 - 2018 CK RA - Zlín, s. r. o.