Připojištění trvalé invalidity

UNIQA - partner OEAV nabízí i v roce 2014 zajímavý produkt zaměřený na větší životní zajištění pro případ nehody s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Jedná se o následující výhodný systém PŘIPOJIŠTĚNÍ. Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena AV. Při úhradě připojištění ve výši 240,- Kč na celý kalendářní rok je postižený člen v případě trvalé invalidity 50% a více jako následek úrazu při sportovních aktivitách zajištěn následovně:

 • každý připojištěný člen OEAV bude dostávat měsíční odškodné ve výši 420 EURO
 • toto odškodné bude postižený člen OEAV dostávat do konce svého života
 • provede-li člen OEAV úhradu připojištění ve výši 475,- Kč, bude jeho měsíční odškodné 840 EURO
 • provede-li člen OEAV úhradu připojištění ve výši 715,- Kč, bude jeho měsíční odškodné 1260 EURO
 • pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 870,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 420 EURO; při úrazu dítěte je vypláceno jednorázové odškodné 72 680 EURO. I toto pojištění je možno zvýšit na dvojnásobek či trojnásobek. (Sazba je 1740 Kč, resp. 2610 Kč)
 • pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 420 EURO nebo 840 EURO nebo 1260 EURO a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody
 • toto připojištění platí od okamžiku úhrady do 31.12.2014 - viz následující odstavec

Platnost připojištění

 • toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)

Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně nebo složenkou u ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2014.

Co není připojištěno:

 • závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus

Kdo nemůže být připojištěn:

 • členové OEAV nad 74 let
 • osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

Platnost připojištění

Vzhledem k tomu, že toto připojištění je platné v plném rozsahu až v okamžiku, kdy pojišťovna UNIQA v Innsbrucku obdrží od nás na svůj účet vámi složenou částku, bylo domluveno, že úhrada připojištění bude probíhat v roce 2014 v následujících termínech:

 • prvá polovina roku 2014
  3.1., 17.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18. 4., 30.4., 16.5., 30. 5., 13.6., 27.6.
 • druhá polovina roku 2014
  11.7., 1. 8., 22. 8., 12.9., 3.10. 24.10. 14.11. a 5.12.

Tyto termíny znamenají, že ten, kdo provede úhradu připojištění např. k 13.3.2014, bude mít toto připojištění aktivní a platné až od termínu úhrady připojištění na účet UNIQA tj. k 21.3.2014. Žádáme vás proto, abyste s touto termínovou posloupností při úhradě pojištění počítali a abyste laskavě respektovali tuto domluvu s pojišťovenskou burzou. O evtl. dalších úpravách a doplňcích budeme informovat jak na stránkách časopisu LIDÉ&HORY, tak také na těchto webových stránkách

© 1998 - 2018 CK RA - Zlín, s. r. o.