Členství v Alpenvereinu pro občany z ČR v r. 2019

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2019 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Stávající člen Nový člen
A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1955 - 1991) 1 610,- Kč 1 610,- Kč
B - členství (senioři od 65 let (roč. 1954 a starší), junioři od 19 do 27 let (roč. 1992 - 2000), partneři kategorie A, a členové horské záchranné služby. 1 240,- Kč 1 240,- Kč
Děti a mládež 0 - 18 let (roč. 2001 a mladší 680,- Kč 680,- Kč
zdravotně postižení 680,- Kč 680,- Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 - 18 let, nebo u studentů 19 - 27 let - příspěvek platí pouze rodiče: např. otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis nebo matka samoživitelka (nebo otec samoživitel) 1610 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 680 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis
2 850,- Kč 2 850,- Kč
Vystavení duplikátu průkazu AV 0,- Kč  
© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.