Členství v Rakouském Alpenvereinu

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

 1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě
  • Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tj. na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte při ubytování slevu 50%.
   Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat v době, kdy je chata zavřena. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5 a ROCK POINT Brno.
  • Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV. I na těchto chatách jsou členům OEAV poskytovány slevy - bývají 30% až 50%. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
  • Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
 2. Pojištění členů

  Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí pro všechny členy OEAV. Při úrazech jsou pojištěny výdaje za záchranné nebo pátrací akce (záchrana nebo pátrání po členech OEAV), které vznikly při klubových i soukromých aktivitách členů OEAV prováděných během volného času i během dovolených. Při úrazech i při nemoci jsou kryty výkony spojené s transportem postiženého člena OEAV do místa trvalého pobytu, s jeho převozem i výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici - toto krytí se vztahuje na klubové i soukromé aktivity členů OEAV prováděné jak během volného času nebo během dovolených, tak také během služební cesty.

  Toto pojištění platí na všech kontinentech světa v období kalendářního roku tj. od 1. ledna do 31. prosince.

  Člen AV je pojištěn pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu. Nejsou však pojištěny škody na osobních autech a autobusech.

 3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
  • každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
  • každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem pro větší bezpečnost při pohybu v horách.
  • AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování vašich dětí.
 4. Další výhody
  • členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky OEAV Jahresbuch (ročenky jsou v němčině), cena ročenky je 450 Kč
  • každý člen si může za poplatek 230 Kč objednat speciální časopis AV-Alpenverein (v němčině), časopis je zasílán přímo na vaši adresu
  • tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u české centrály ALPY v Praze 5
  • pro české členy AV zavádíme serii dalších výhod, které lze uplatnit v centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.
© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.