Důležité informace k našim službám

Rezervace

Rezervaci libovolného počtu míst můžete provést i po telefonu, do pěti pracovních dnů však musíte dodat na naši adresu přihlášku, jinak mohou být Vaše místa zarezervována jinými zájemci.

Přihláška

Na každý zájezd se můžete přihlásit v sekci Zájezdy kliknutím na tlačítko objednat u konkrétního zájezdu.

Na základě přihlášky Vám vystavíme Cestovní smlouvu.

Cestovní smlouva

Cestovní smlouva je právně závazný dokument. Dle nového zákona vymezuje charakter a množství objednaných služeb a chrání klienty a popřípadě i cestovní kancelář v případě reklamací služeb. Údaje z Cestovní smlouvy jsou závazné pro obě smluvní strany.

Způsoby platby za naše služby

  1. hotově v naší kanceláři viz. Kontakt
  2. bankovním převodem na náš účet.

Jako variabilní symbol uveďte číslo uvedené na Cestovní smlouvě u Vašeho jména, nebo Vaše rodné číslo. Pokud neplatíte za všechny osoby z jedné Cestovní smlouvy, je nutné platbu specifikovat nejlépe zasláním e-mailu s vysvětlením.

Doprava

Dle skutečného zájmu zajišťujeme dopravu autobusy, minibusy či mikrobusy. Zavazadla pro přepravu volte, prosím, s ohledem na omezené možnosti přepravního prostoru. Podrobnosti o místě a čase nástupu na zájezd jsou uvedeny ve Vaší Cestovní smlouvě.

Nástupní místa

U každého zájezdu naleznete seznam nástupních míst. Vámi vybrané nástupní místo pak bude také uvedeno v cestovní smlouvě.

Pojištění

Každý účastník zájezdu je ze zákona pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.
V ceně zájezdu není obsaženo žádné cestovní pojištění!
Pro zájemce o cestovní pojištění nabízíme dvě možnosti od Pojišťovny GENERALI a.s.:

EXKLUZIV: Zahrnuje: Léčebné výlohy, pojistku úrazu, zavazadel, odpovědnosti a storna zájezdu, platí pro turistické cesty a nevztahuje se na sport.

EXKLUZIV SPORT: Totéž, ale vztahuje se i na rekreační sporty (rafting, canyoning, divoká voda na malých lodích, VHT nad 3.000 m.n.m. a další). Zásadní podmínkou pro uzavření pojistky je nutnost, aby klient vyplnil do objednávky zájezdu své rodné číslo. Pokud tak neučiní, nelze pro něj uzavřít jakékoliv pojištění!

  • EXKLUZIV: stojí 25,- Kč/den
  • EXKLUZIV SPORT: stojí 35 Kč/den.

Dále nabízíme těm z Vás, co hodně cestují a podnikají rizikové sporty, celoroční pojištění prostřednictvím členství v rakouském spolku Alpenverein.
Naše CK se stala zprostředkovatelem tohoto členství a v případě zájmu se můžete obracet přímo na nás. Členství na rok 2014 stojí: Dospělou osobu 1610 Kč, jeho partnera 1240 Kč a nezaopatřené děti jsou v rámci rodinného členství zdarma. Podrobnosti a přihlášku najdete na našich www stránkách.

Co si vzít na vodácký zájezd?

Na většině našich zájezdů se ubytováváme v kempu. Potřebujete tedy vlastní stan (pokud si již jeho nepromokavostí nejste jisti, poměrně levná krycí plachta s oky Vám může zachránit dobré spaní...), karimatku, spací pytel (čím teplejší, tím lepší). Na vaření pak lehký vařič, nádobí a jídlo. Trochu peněz na zpáteční večeři (při návratu se téměř vždy zastavujeme na našem území v restauraci), u zahraničního zájezdu pak i vstupní minimum zahraniční měny.

Oblečení: S běžným turistickým vystačíte na většině zájezdů, pamatujte i na možnost náhlého ochlazení! Na výpravy do hor nezapomeňte dobré turistické boty.

Boty do vody: Vodácké boty nejsou součástí výbavy, kterou poskytujeme. Z hygienických důvodů to prostě nejde. Boty do vody ovšem mít musíte, takže si je můžete zakoupit ve sportovních potřebách a také je možné si u nás objednat a zakoupit neoprénové ponožky (440,- Kč), na které si pak obujete Vaše staré tenisky.

Stornopoplatky

Výše stornopoplatků se vypočítává z konečné ceny zájezdu konkrétního klienta a účtují se účelně vynaložené náklady v době storna, minimálně však:

Kč z ceny Čas Kč z ceny Čas
200 Kč do 40-ti dnů před odjezdem 80% 14-10 dnů před odjezdem
25% 39 - 30 dnů před odjezdem 90% 9-3 dny před odjezdem
50% 29 - 20 dnů před odjezdem 100% 2-  den odjezdu
70% 19 - 15 dnů před odjezdem Minimální stornopoplatek je 200 Kč.

V případě dodání náhradníka stornopoplatky neúčtujeme, klient však odpovídá za jeho plnou informovanost o charakteru zájezdu a potřebné vlastní výbavě.

Uzavřením pojištění (EXKLUZIV či EXKLUZIV SPORT) budete mít tyto stornopoplatky pojištěny až do výše 80 %. Pojišťovna ovšem uznává pro případné plnění jen ověřitelné závažné důvody jako je nemoc, povodeň, požár Vašeho domu a pod.

Slevy

Slevy na zájezd je nezbytné nárokovat na přihlášce. Zaplacením zájezdu končí možnost zpětně nárokovat slevy. U některých zájezdů (tam, kde je to jmenovitě vypsáno), mohou být poskytované slevy jiné, popřípadě žádné. Poskytujeme tyto slevy:

Výše slevy Podmínka
100 Kč Na zálohované zájezdy do 90-ti dnů před odjezdem. Tuto slevu nelze kombinovat s další časovou slevou (platba v únoru).
100 Kč Zákazníkovi, který s námi cestoval od roku 2015 nejméně 3x (tedy na 4.zájezdu).
100 Kč Skupinám od osmi osob z jedné přihlášky při hromadné platbě.
100 Kč Studentům po předložení studijního průkazu.
200 Kč Dětem s rokem narození 2003 a později.
30-300 Kč Na vlastní vodáckou výbavu (200 Kč nafukovací loď, 30 Kč pádlo, 40 Kč vesta, 30 Kč přilba, 10 Kč neoprénový oblek a 30 Kč vodácká bunda). Vaše výbava musí odpovídat bezpečnostním nárokům na divoké vodě. Na pevnou loď poskytujeme slevu také, ale počítejte na druhou stranu i s příplatkem (zpravidla větším) za její dopravu.

Celková výše těchto slev může dosáhnout maximálně 500 Kč u zájezdů se základní cenou do 5.000 Kč a 700 Kč u zájezdů se základní cenou nad 5.000 Kč.

Dále poskytujeme slevu na vlastní dopravu. Její výše je odvislá od najetých kilometrů na konkrétním zájezdu a je uvedena v textu konkrétního zájezdu. Pokud se za auto či Vámi zvolený dopravní prostředek bude při ubytování v kempu platit, je nutné, abyste s tímto výdajem počítali.

Příplatky

Neoprénový oblek 70 Kč a vodácká bunda 30 Kč, pokud si je budete přát na zájezdu s vyznačenou obtížností o.gif, 0 kB. U zájezdů na divokou vodu je neoprénový oblek již v ceně.

Rio, Orinoko, K2 a kajak PE s příslušenstvím (krycí zástěra a pádlo): 150 Kč/den

Symboly vyznačené obtížnosti zájezdů:

Symbol Vysvětlení
o.gif, 0 kB Zájezdy pro každého zájemce. Na takto označeném zájezdu bude výcvik pro účastníky, kteří jsou na vodě poprvé. Zájezd je vhodný i pro malé děti s rodiči.
oo.gif, 0 kB Zájezd na divokou vodu. Svým charakterem je vhodný i pro vodácké nováčky, pro které zde bude výcvik. Doprovod zkušeného kamaráda není nezbytný. S občasným nedobrovolným zaplaváním je potřeba počítat.
ooo.gif, 0 kB Takto označené zájezdy předpokládají účastníky již na vodě znalé. Nováčkům účast nedoporučujeme.
oooo.gif, 0 kB Zájezdy pro opravdu dobré vodáky. Obtížné a náročné.Je-li za označením zájezdu tento znak, je obtížnost ještě o něco větší.

Označení obtížností dle mezinárodní stupnice:

Označení Definice
WW I je lehká peřejnatá voda,
WW II je peřejnatá voda ještě průjezdná pro otevřené pevné lodě,
WW III je středně obtížná voda (optimální pro Pálavy, na kterých hlavně jezdíme),
WWW IV a V  je již těžká voda pouze pro velmi dobré jezdce,
WW VI považuje se za všeobecně nesjízdnou.
+ znamená zvýšení obtížnosti o půl stupně. Dále platí, že velká voda obtížnost řeky většinou zvyšuje, malá může i těžkou vodu učinit snadno sjízdnou.
© 1998 - 2024 CK RA - Zlín, s. r. o.