Otázky a odpovědi

Většina otázek i odpovědí byla již dříve uvedena v našich informačních materiálech. Protože však otázek našich členů k těmto tématům přibývá, opakujeme na základě doporučení pojišťovenské burzy SVD v Innsbrucku uvedené texty i pro tento rok. Otázky jsou stále aktuální a odpovědi platné. Navíc jsou tyto informace uváděny i pro mnoho našich nových členů Alpského klubu - Alpenvereinu. Témata jsou stále aktuální pro všechny.

Otázka 1

V sekci jsou zahraniční členové (Švýcaři, Němci, Španělé atd). Jedná se o lékařsky nutnou dopravu domů do místa bydliště evtl. do nejbližší nemocnice. Je doprava do místa bydliště zahraničního člena evtl. do nejbližší nemocnice hrazena pojištěním v rámci členství v AV?

Odpověď

Ano. Doprava domů do místa trvalého bydliště resp. do nejbližší nemocnice se uskuteční bez ohledu na to, zda to je v Rakousku nebo v cizině. Náklady jsou hrazeny v neomezené výši. Pro převoz zemřelého platí logicky totéž.
Nutná podmínka: Doprava musí být konzultována s Tyrol Air Ambulance.

Otázka 2

Člen AV byl v dubnu vyproštěn po pádu laviny a zachráněn. Celkové náklady na záchrannou akci i pobyt v nemocnici činily 20 350 EURO. Tentýž člen utrpěl na podzim pří jízdě na horském kole na ostrově Teneriffe zlomeninu stehenní kosti. Při záchranné akci byl využit vrtulník. Následně byl člen AV letecky dopraven do Rakouska. Náklady při druhé nehodě činily za záchranu 2 900 EURO a za dopravu do Rakouska 4 220 EURO. Je celková částka 27 470 EURO plně hrazena z pojištění?

Odpověď

Ano, pojišťovací bursa přebírá veškeré výdaje. Částka 25 000 EURO je k dispozici pro každý jednotlivý na sobě nezávislý případ (lavinová nehoda i nehoda na Teneriffe). Náklady na dopravu domů jsou bez omezení kryty pojištěním.

Otázka 3

Cyklista jede na horském kole po lesní cestě, kde je přístup cyklistům zakázán. Dojde k nehodě a zranění, musí být organizována záchranná akce. Jsou výdaje na záchranu hrazeny z pojištění, které je součástí členství v AV?

Odpověď

Ano, pokud nebyl cyklista pod vlivem alkoholu nebo drog.

Otázka 4

Dva nijak nezranění horolezci (z toho jen jeden je členem OEAV) musí být transportováni z hřebenu Hörnlingrat (Matterhorn) kvůli špatnému počasí.

  1. je tato záchrana hrazena z pojištění?
  2. titíž jsou transportováni za hezkého počasí. Je takovýto transport hrazen pojištěním v rámci členství v AV?

Odpověď

  1. ano, ale jen podíl za člena OEAV
  2. ano, když jsou oba v nouzi - např. když při bivakování ztratili svoji horolezeckou výstroj nebo když je jeden ze dvojice totálně vyčerpán a nemůže jít dále. Platí opět to co v minulém případě, likvidovány jsou jen náklady za dotyčného člena OEAV

Otázka 5

Jedna rodina (rodiče a 2 děti - rodiče jsou členové AV, děti jsou rovněž v rámci rodinného členství jako bezpříspěvkoví členové členy AV) jede svým osobním autem na dovolenou k moři do Itálie. Všichni čtyři jsou při dopravní nehodě zraněni a musí být dovezeni záchrannou službou na kliniku. Léčba na klinice trvá 6 dní. Jaké náklady jsou pojištěny?

Odpověď

Pojištěny jsou následující náklady:

  • Výdaje za převoz na kliniku stejně tak jako léčba na klinice až do výše 10 000 EURO na osobu.
  • transport do vlasti (je-li to z lékařského hlediska nutné).

Hrazeny nejsou náklady, které se týkají auta (oprava, odtažení atd.) stejně tak jako případné nároky na invaliditu.

Otázka 6

Několik členů AV jede soukromým autem na horolezecké túry do Švýcarska. Řidič způsobí vlastním zaviněním (únava) nehodu - auto sjede přes okraj vozovky a zřítí se do propasti. Jaké náklady jsou zde hrazeny z pojištění?

Odpověď

Hrazeny jsou následující náklady:

  • záchrana osob z propasti
  • výdaje za transport do nemocnice a léčba v nemocnici až do výše 10 000 EURO, z toho ambulantní léčba až do výše 2 000 EURO
  • náklady na převoz do vlasti (jsou-li z lékařského hlediska nutné)

Otázka 7

80-ti letý senior, člen AV, je postižen na lyžařské túře na Piz Palü (Švýcarsko) srdečním infarktem. Vrtulník sveze mrtvého do údolí. Následně je pozůstalý převezen do místa trvalého pobytu. Jsou náklady hrazeny z pojištění, když ano, jaké?

Odpověď

Náklady na záchranu stejně jako náklady za převoz do místa trvalého pobytu jsou hrazeny z pojištění v rámci členství AV.
Důležité:
Služby vyplývající z členství v Alpenvereinu (Alpenverein-Weltweit-Service) na rozdíl od jiných pojištění nemají stanoven věkový limit.

Otázka 8

Dva členové AV jedou na dva měsíce do Kanady, jejich náplní je sjíždění divokých řek na kajaku. Sedmý týden je jeden účastník postižen akutním zánětem slepého střeva. Oba jsou nejprve převezeni letecky z divočiny a postižený je následně hospitalizován v nejbližší nemocnici. Jaké náklady hradí pojištění?

Odpověď

Převoz - záchrana z divočiny pro oba je hrazena z pojištění, které je součástí členství v AV. Lékařsky nutná doprava nemocného do vlasti rovněž. Náklady za dopravu pro jednu spolucestující osobu (doprovod postiženého) jsou rovněž kryty pojištěním. Nepojištěny zůstávají náklady za ošetření v kanadské nemocnici. Náklady za pobyt v nemocnici (nehoda/nemoc) až do výše 10 000 EURO jsou pojištěny a hrazeny pouze v případě, který nastane v prvních šesti týdnech každé cesty do ciziny. Poznámka: Pokud by postižený účastník měl připojištění pro cestu do zahraničí na období delší než 8 týdnů (Auslandsreise-Krankenversicherung), byl by pojištěn i v tomto případě.

Otázka 9

Členovi AV vběhne při jízdě na horském kole pod kolo pes. Cyklista utrpí těžký úraz. Majitel psa se zdráhá zaplatit vzniklou škodu (kolo, bolestné). Člen AV je nucen celou záležitost řešit právním sporem, je nucen platit právního zástupce. Jsou výdaje za právníka hrazeny v rámci celého tohoto úrazu - pojistného případu?

Odpověď

Ano, a to až do výše 35 000 EURO, pokud se úraz stane v Evropě.

Otázka 10

Člen AV se 25. ledna těžce zranil při lyžování, ze sjezdovky je transportován vrtulníkem. Tento člen dosud nezaplatil členský poplatek za příslušný rok. Jak je to s hrazením výdajů v návaznosti na členství v AV?

Odpověď

Ano, ochranná doba pro pojistné události z titulu členství v AV platí až do 31. ledna. Člen musí nicméně během 14 dní po nehodě uhradit členský příspěvek na příslušný rok - předpokladem je uhrazené členství za minulý rok.

Otázka 11

Vedoucí skupiny AV (člen AV) se při túře zřítí se svou skupinou na hřebenu Glockner-Leitl. Jeden člen skupiny se přitom těžce zraní. Státní žalobce obžaluje vedoucího skupiny kvůli hrubé nedbalosti při vedení túry - špatné jištění postiženého. Pojišťovna požaduje na tomto vedoucím skupiny náhradu škody za pojištěného ve výši 13 080 EURO. Soud osvobodí vedoucího skupiny, člena AV, z trestně-právního hlediska. Z civilně-právního hlediska je uznána regrese ve výši 8 720 EURO. Jsou výdaje za právníka a soudní výlohy vedoucího skupiny ve výši 4 070 EURO a přiznaná regrese pojištění ve výši 8 720 EURO hrazeny díky členství vedoucího skupiny v AV pojištěním v rámci členství AV?

Odpověď

Ano, výdaje za právníka a soudní výlohy i přiznaná regrese jsou hrazeny z titulu členství vedoucího skupiny v OEAV.

Otázka 12

Skupina členů AV byla na expedici v Equadoru. Jeden člen skupiny se při sestupu ztratil. Jaké výdaje mohou být uplatňovány při hledání po zmizelém členu expedice z titulu členství členů této expedice v OEAV?

Odpověď

Pojištění v rámci členství v OEAV se vztahuje na záchrané akce v horských oblastech i v jiných terénech pro konkretní případy úrazů postižených členů AV. Součástí pojištění v rámci členství v OEAV není krytí výdajů na pátrací akce nebo plošné hledání zmizelého či zatoulaného člena AV.

Otázka 13

Dva členové OEAV byly nuceni se v oblasti Berniny ukrýt při dlouhodobé nepřízni počasí na chatě. Pobyt na chatě se z důvodů počasí prodloužil na několik dní. Z důvodů vyčerpání dovolené a urychlení návratu domů povolali po zlepšení počasí pro rychlý sestup z chaty vrtulník. Jsou takovéto výdaje kryty pojištěním v rámci členství v OEAV.

Odpověď

Takovéto výdaje nejsou kryty pojištěním v rámci členství v AV, neboť se nejednalo o stav nouze z hlediska ohrožení života.

Otázka 14

Člen OEAV si v Chorvatsku na horském kole způsobil při pádu rozsáhlé oděrky a zhmoždění pravé ruky a musí vyhledat lékařskou pomoc. Za ambulantní ošetření obdržel fakturu ve výši 69 EURO, v místě ošetření neprovedl žádnou úhradu. Jsou takovéto výdaje kryty členstvím v Alpenvereinu?

Odpověď

Ano - vzhledem k tomu, že se ale jedná o ambulantní ošetření, vztahuje se na toto ošetření spoluúčast ve výši 70 EURO. To znamená, že úhradu za veškerou lékařskou pomoc a lékařské úkony vč. léků do této výše hradí postižený člen AV sám. Proto je nejlépe u takovýchto poranění provádět úhradu přímo na místě ošetření. Ušetříte. Pokud budete posílat uvedenou částku 69 EURO bankovním převodem po návratu z dovolené, budou celkové výdaje za takovouto úhradu vyšší o bankovní poplatky. A ty jsou u našich bank značné.

Otázka 15

Člen AV trávil zimní dovolenou v Norsku. Při jízdě se psím spřežením došlo k nehodě a ke zranění člena AV. Jak je to s krytím následků při takovéto nehodě.

Odpověď

Nehody, které se stanou při jízdě se psím spřežením jsou pojištěny stejně jako jiné volněčasové aktivity - pojištění se vztahuje na záchranné akce i na transport a lékařské výkony. Pojištění se však nevztahuje na psy a na výstroj či výzbroj stejně jako saně.

© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.