Připojištění trvalé invalidity 2016 i rok 2017

Pro zajištění členů AV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner AV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let (ročník 1942).

Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

- při úhradě připojištění ve výši 275,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 450 €

- při úhradě připojištění ve výši 550,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 900 €

- při úhradě připojištění ve výši 825,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 1350 €

- pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí následující zvýhodněné tarify:

- připojištění ve výši 970,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 450 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 89 000,- €,

- připojištění ve výši 1940 Kč bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 900 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 178 000,- €,

- připojištění ve výši 2910 Kč bude pro člena rodiny měsíční odškodné 1350 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 267 000,- €,

- pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 450 € nebo 900 € nebo 1350 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- členové AV nad 74 let - osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV - nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

PLATNOST A TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky) - platnost připojištění končí 31. 12. 2016 - platnost připojištění pro rok 2017 začíná 1.1.2017 (pokud je připojištění uhrazeno do 28.12.2016) a končí 31. 12. 2017 - platnost připojištění začíná každý týden vždy pátek Důležité: připojištění je platné v pátek jen v případě: - pokud je platba převodem na účet ALPY připsána nejpozději ve středu, nebo - platba kartou přes internet je provedena nejpozději ve čtvrtek do 12:00 hod, nebo - platba v hotovosti nebo kartou osobně v kanceláři ALPY je provedena nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hod, jinak platí připojištění od pátku následujícího týdne.

ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nabídka na úhradu připojištění je součástí on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ nebo si ho mohou všichni členové ÖAV s uhrazeným členstvím na rok 2016 doplatit kdykoliv dodatečně převodem na účet u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu AV (608 – xxxxxx). Úhradu připojištění je možné provést i osobně v centrále AV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku.

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2016

Noví členové, kteří provedou úhradu členství na rok 2017 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2016 a současně i úhradu připojištění trvalé invalidity na rok 2017, budou mít připojištění trvalé invalidity platné až od 1. 1. 2017. Pokud bude chtít nový člen, který provedl úhradu členství 2017, využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2016 (tj. v období od úhrady členství do konce roku 2016), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně.

© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.